ODJEL ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI, MLADEŽ I ODRASLE  

 

ŠKOLSKI ODSJEK se dijeli na dvije skupine:

ODSJEK PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE  DJECE UKLJUČENE U REDOVAN SUSTAV ŠKOLOVANJA

POSEBNI ODGOJNO-OBRAZOVNI I REHABILITACIJSKI ODSJEK ZA ŠKOLOVANJE DJECE S VEĆIM TEŠKOĆAMA


U okviru odsjeka pružaju se usluge:

 • procjene psihomotoričkih sposobnosti
 • pomoći u učenju
 • edukacije i podrške roditeljima
 • pomoći pri uključivanju u redovne škole
 • mobilnog tima za pomoć i edukaciju pri osnovnim i srednjim školama
 • individualnog tretmana edukacijskog rehabilitatora
 • logopedskog tretmana
 • psihosocijalne rehabilitacije
 • odgojno-obrazovnog programa po posebnom programu
 • interesno-kreativnih aktivnosti
 • fizikalne terapije po Bobath konceptu
 • nadzora fizijatra
 • zdravstvene njegeODSJEK ZA MLADEŽ  I ODRASLE OSOBE

u okviru odsjeka pružaju se usluge:

 • dijagnostike i opservacije
 • rehabilitacijskih postupaka
 • programa s ciljem razvoja socijalizacije i adaptivnih vještina
 • skupnog i individualnog rada s psihologom
 • edukacije i podrške roditeljima ili starateljima
 • radne terapije
 • fizikalne terapije po Bobath metodi
 • nadzora fizijatra
 • zdravstvene njege