TKO SMO?

Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.

Naše korisnike  u rastu i razvoju prate pedijatar i fizijatar, psiholog, logopedi, fizioterapeuti - NRT terapeuti, te magistre edukacijske rehabilitacije kao nositelji programa. 

Ova ustanova  pruža optimalne uvjete za rehabilitaciju, edukaciju te odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju na području naše županije.

Naš centar ima tradiciju staru 37 godina. Nastali smo iz Udruge roditelja djece oboljele od cerebralne paralize.Kao plod dugogodišnjeg rada i iskustva naših stručnjaka, centar je u ožujku 2000.godine prerastao u Dom za djecu,mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom. Nekoliko godina kasnije postajemo Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula.