STRUČNI TIM

StručnI timovi našeg našeg Centra odlikuju se timskom suradnjom. Čine ih magistre edukacijske rehabilitacije, logopedije, psiholozi, fizioterapeuti  te liječnici specijalisti pedijatrije i fizijatarije. Svaki  naš stručni radnik dodatno se  educirao za dodatno usko područje djelovanja pa tako korisnicima nudimo širok spektar rehabilitacijskih tretmana kao što su: senzorna integracija, Brain gym, neurorazvojna terapija po Bobath metodi, metoda funkcionalnog učenja, asistivna tehnologija uz programe augmentativne i alternativne komunikacije, PECS tehnika…

U svom radu  stručni timovi poštuju profesionalnu etiku i štite interese korisnika.