Text/HTML

DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

adresa: Pino Budicin 23, 52100 Pula, Hrvatska

Loretta Morosin, ravnateljica

telefon uprava: 052 222 358, 052 223 594

fax: 052 223 594

telefon predškolski: 052 223 594

telefon školski: 052 394 667, 052 394 668

e-mail adresa: info.dczr@gmail.com